About Us

เกี่ยวกับเรา​

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี เราได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
Experience & Expertise for 50 years

        บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เรามีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์
ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของงานสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ

        ปัจจุบัน บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด มีผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บนฐานความไว้วางใจจากลูกค้า

        เราเชื่อมั่นในพันธสัญญาแห่งความเอาใจใส่ ที่หล่อเลี้ยงองค์กร ให้เติบโตจนทุกวันนี้ ผสมเป็นแนวคิดหลัก
ในองค์กร เราพร้อมที่จะพัฒนาก้าวไปใน เทคโนโลยี และทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ในงบประมาณที่สมเหตุ สมผล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเติบโตไปพร้อมกัน

นโยบายคุณภาพ

“We Complete Your Desires”

01

เราจะมุ่งมั่น พัฒนาการบริการ เติมเต็มความต้องการ และสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

02

เราจะเป็นผู้ผลิต และสร้างสรรค์ งานสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน

03

เราจะร่วมใจสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร ที่ซึ่งจะเพิ่มการมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin rutrum euismod dolor, ultricies aliquam nulla off maxfr mous accumsan.

การบริการ

“We Complete Your Desires”

Support & Sale service

ฝ่ายขายพร้อมบริการามความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ประสานงานการขายตั้งแต่รับออเดอร์จนส่งของ รวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อ Support คามต้องการของลูกค้า

Design & Prepress

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการทำ Artwork และจัดเตรียมไฟล์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้คำแนะนำในด้านเทนิคการพิมพ์ต่างๆ และทำตัวอย่าง (Mock up) ให้ฟรีก่อนทำการผลิตงานจริง

Production & Deliverly

เรามีทีมงานผู้ชำนาญในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต มีเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตราฐาน พร้อมทั้งการจัดส่งที่ตรงเวลา

รูปภายในบริษัท

Scroll to Top