Search
Close this search box.

บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด​

ด้วยประสบการณ์กว่า 50ปี เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา​

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ Experience & Expertise for 50 years

        บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เรามีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของงานสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ

        ปัจจุบัน บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด
มีผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีบนฐานความไว้วางใจจากลูกค้า

        เราเชื่อมั่นในพันธสัญญาแห่งความเอาใจใส่ ที่หล่อเลี้ยงองค์กร ให้เติบโตจนทุกวันนี้ ผสมเป็นแนวคิดหลักในองค์กร เราพร้อมที่จะพัฒนาก้าวไปใน เทคโนโลยี และทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ในงบประมาณที่สมเหตุ สมผล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเติบโตไปพร้อมกัน

นโยบายคุณภาพ

“We Complete Your Desires”

01

เราจะมุ่งมั่น พัฒนาการบริการ เติมเต็มความต้องการ และสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

02

เราจะเป็นผู้ผลิต และสร้างสรรค์ งานสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน

03

เราจะร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร ที่ซึ่งจะเพิ่มการมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับ

ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นมาตรฐานที่ได้รับความแพร่หลายทั่วโลก และทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะจะมีการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้

การบริการ

“We Complete Your Desires”

Support & Sale service

ฝ่ายขายพร้อมบริการามความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ประสานงานการขายตั้งแต่รับออเดอร์จนส่งของ รวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อ Support คามต้องการของลูกค้า

Design & Prepress

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการทำ Artwork และจัดเตรียมไฟล์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้คำแนะนำในด้านเทนิคการพิมพ์ต่างๆ และทำตัวอย่าง (Mock up) ให้ฟรีก่อนทำการผลิตงานจริง

Production & Deliverly

เรามีทีมงานผู้ชำนาญในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต มีเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตราฐาน พร้อมทั้งการจัดส่งที่ตรงเวลา

สิ่งพิมพ์ทั้งหมด

We have lots of experience

Scroll to Top