Search
Close this search box.

เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

รายละเอียด : บริษัทเด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

Scroll to Top